Denne hjemmeside sætter cookies for at opnå en funktionel side og for at huske dine foretrukne indstillinger. Ved hjælp af cookies laver vi statistikker og analyserer besøg på vores side så vi sikrer, at siden hele tiden forbedres, og at vores markedsføring bliver relevant for dig. Hvis du giver dit samtykke, så tillader du, at vi sætter cookies (enten i form af egne cookies og/eller fra tredjeparter), og at vi behandler de personoplysninger, som indsamles via de cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik, hvor du også altid har mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Herunder kan du vælge cookies til eller fra. Navnet på de forskellige typer af cookies fortæller, hvilket formål de tjener.

Levering 1-2 hverdageGratis ombytningGRATIS FRAGT, ved køb over 600krUdsalg EKSTRA NEDSAT!!

Salgs og leveringsbetingelser for MILKER

Milker, Dyrehavevej 8, Cvr-nr: 27 53 46 00 i det følgende benævnt MILKER’s salgs- og leveringsbetingelser er gældende – og gælder forud for andre sådanne eller lignende betingelser fra en kunde – for alle ordre med mindre fravigelse er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres løbende og uden varsel.

Kunden erklærer at have læst og fuldt forstået samt accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser. 

0. Minimums ordrebeløb
MILKER accepterer kun ordre over 3.000,00 kr./ 500,00 Euro. For ordre under denne grænse forbeholder Milker sig ret til at forlange forudbetaling før levering.

1. Ordrebekræftelse
Endelig aftale om salg og levering er først indgået når MILKER har bekræftet ordren skriftligt. Ordren er accepteret under forudsætning af varer og lignende er tilgængelig. I tilfælde af uforudsete hændelser eller utilfredsstillende soliditetsoplysninger på kunden opstået henholdsvis fremkommet efter ordrens accept, da vil MILKER være berettiget til ansvarsfrit at annullere enhver ordre eller kræve fuldt dækkende bankgaranti eller anden behørig sikkerhed.

Enhver ændring af ordre fra kundens side skal være aftalt mellem MILKER og kunde, og skal være skriftligt bekræftet at begge parter. Ændring af ordre kan ske ikke senere end 14 dage efter underskrivning af ordre. Ændringer efter de 14 dage kan ikke forventes at blive opfyldt. Ved cancellering af ordre mere end 14 dage efter ordreafgivelse er MILKER berettiget til 30% af ordrens pålydende.

2. Leveringsbetingelse, Leveringstid og forsinkelse
ICC Incoterms 2000 ex works MILKERs lager, Dyrehavevej 8, 2930 Klampenborg, Danmark, med mindre andet undtagelsesvist efter konkret aftale fremgår af ordrebekræftelsen. MILKER kan efter omstændighederne konkret bistå med at arrangere og afsende varer, hvis dette er skriftligt aftalt og accepteret af MILKER i hvert enkelt tilfælde og altid for kundens regning. MILKER producerer varer både indenfor EU og udenfor EU. Enhver opkrævning der kommer ved levering – herunder told – påhviler i alle tilfælde kunden. Kunden kan ved ordreafgivelse forespørge MILKER på varens oprindelse med henblik på at indregne sådanne opkrævninger i videresalgspriserne.

Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen. MILKER har ret til at udskyde leveringsfristen i 4 uger og skal straks en sådan udskydelse bliver relevant skriftligt underrette kunden herom. I tilfælde af force majeure jf. dog nedenfor kan leveringen udskydes, indtil hindringen ophører, og sædvanlig handel og transport er muliggjort.

3. Betaling, renteberegning og mora
Nye kunder: Betaling skal være os i hænde før vi afskiber varerne – dette gælder for de første 3 sæsoner. Ellers 30 dage fra fakturadato at regne. Fra forfaldsdato beregnes ved manglende betaling 2% pr. påbegyndt måned i rente.  MILKER kan ved skriftlig meddelelse ansvarsfrit udskyde levering af eller hæve ordrer, såfremt kunden er i restance eller har været, med betaling for tidligere leverancer. MILKER tager forbehold for at hæve ordren, såfremt der ikke betales rettidigt. Ethvert økonomisk tab MILKER lider herved skal erstattes fuldt ud.

4. Ejendomsforbehold
Alle varer forbliver MILKER’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.

5. Reklamation og beføjelser
Reklamation over varer samt fejl og mangler ved levering skal ske skriftligt og være dokumenteret modtaget hos MILKER senest 8 dage efter varens levering. Ved ikke synlige skader skal reklamation ske på lignende måde. MILKER er ikke forpligtet til at acceptere reklamationer mere end 3 måneder fra levering. Der kan alene ske ophævelse for de konkrete forsinkede eller mangelfulde varer i en ordre. Udebliver eller forsinkes i øvrigt en del af ordren eller er en del af ordren mangelfuld kan der alene ske ophævelse heraf. Enhver reklamation skal være specifik, dokumenteret og præcis angive reklamationens indhold. Returnering kan ikke ske uden forudgående accept af MILKER.

6. Ansvarsfrihed (Force Majeure)
MILKER er ikke ansvarlig overfor kunden, når force majeure lignende omstændigheder indtræder efter ordrebekræftelsen og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen.  Ved force majeure er MILKER berettiget til at udskyde leveringen, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist. Medfører ovenstående, at levering udskydes i mere end 6 måneder kan kunden frit og uden ansvar annullere ordren.

7. Ansvarsbegrænsning
MILKER er i enhver lovlig aftalt henseende inklusiv vedrørende produktansvar ikke ansvarlig for direkte som indirekte driftstab eller tab i øvrigt. Ved ophævelse kan der således alene maksimalt ske tilbagebetaling af den erlagte betaling for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.

8. Værneting og lovvalg
Aftalen er underlagt dansk ret undtagen de til enhver tid gældende international privatretlige regler. Den internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. Som værneting er aftalt den til MILKERs hovedkontor nærmeste og relevante byret i Danmark.  Enhver tvist har MILKER dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.